Blixten tänder i Eskelhem.

Ladugård vid Kvarna lagd i aska.
Under ett häftigt åskväder i går kväll antände blixten en större ladugård vid Kvarna i Eskelhem, vilken jämte inneliggande årets höskörd m. m. nedbrann till grunden. Boskapen var dess bättre ute på bete, men två hundvalpar, som hade sin plats i ladugården, innebrändes.
Det var någon gång mellan kl. 9 och halv 10 som blixten antände ladugården. På endast några sekunder var byggnaden helt övertänd, varför intet kunde göras för att rädda den eller inventarierna. De genom klämtning i kyrkklockan tillkallade sockenborna måste därför inrikta sig på att rädda en del intilliggande småhus såsom svinhus och andra. Vinden låg även mot ett på andra sidan vägen liggande boningshus, som alltså kunde anses befinna sig i farozonen, men det kraftiga regi som föll vid tillfället bidrog i hög grad att minska riskerna för detta. Ladugården brann däremot ned på en kort stund och endast murarna stå nu kvar. Hela höskörden blev tillspillogiven och samma var förhållandet med de i ladugården inrymda redskapen, däribland en ångtrösk, vagnar, oljefat m. m.
Det brunna var lågt försäkrat varför ägaren, änkefru Helga Kvarnberg, torde göra en ganska kännbar förlust.
Att branden hade en våldsam karaktär framgick bl. a. av att eldskenet kunde observeras även från Visby. Den molnhöljda himlen i sydväst, som f. ö. genomkorsades av täta blixtar, var en kort stund helt rödfärgad av flammorna från den brinnande byggnaden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *