Bilolycka på Gnisvärdsvägen.

Gods och passagerare slungades av flaket. – Tvåpersoner skadade.
En tungt lastad tre och ett halvtons lastbil, tillhörig en byggnadsfirma i Stockholm, råkade vid 8-tiden i går kväll ut för en del äventyrligheter på vägen till Gnisvärd. Två personer som jämte ytterligare ett par åkte bakpå flaket, slungades av och erhöll en del blessyrer. En av dem, en visbybo, råkade även fastna i något av godset och släpade med bilen ett stycke, varvid han erhöll så svåra skador att lasarettsvård måste anlitas. Den andre erhöll förband av läkare från Klintehanm.
Bilen hade varit inne i Visby och hämtat gods samt var på färd ner till Gnisvärd när den skar ned i vägkanten. Där fortsatte den ett trettiotal meter oaktat bromsarna slagits på. Ifrån vägkanten fortsatte den ut i ett sandlager. Föraren sökte förgäves styra upp bilen på vägen – hjulen slirade och endast framdelen kom upp på vägbanan medan bakvagnen gick på vägslänten. Så fortsatte det åtskilliga meter. Först strax framför en stenbro lyckades föraren få upp vagnen på vägen men kunde inte stanna förrän den tillryggalagt ett fyrtiotal meter. Under den vådliga färden slungades godset av flaket och hamnade litet varstädes. Ett par av de på flaket sittande passagerarna hoppade av, medan de två övriga kastades av vid vagnens slingerbultar.
Den av de medföljande personerna som fastnade och släpade efter vagnen ett stycke är från Visby.
Olyckan torde ha vållats av att farten varit för hög varigenom föraren förlorat herraväldet över den tunga vagnen. Denna kom undan äventyret med smärre skador. Båda däcken på västra bakhjulet hade emellertid gått ner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *