Bibelkurs med ungdomsläger.

Gotlands missionsföreningskurs hålles i år i När.
Gotlands Missionsförenings Bibelkurs med ungdomsläger tog på onsdagen sin början i När med ett välkomstmöte i det invid missionshuset uppsatta tältet.
Lägretis husfader, predikant Hedman, hälsade välkommen med lägrets motto: Guds ord i allvarstider. Kursens ledare, sjömanspastor Oscar Larsson höll därefter ett välkomstanförande. — Jämfört med föregående års kurser hade flera deltagare trots de försämrade kommunikationerna kommit tillstädes, än vad som de senaste åren varit vanligt.
På torsdagsmorgonen började den egentliga kursen med morgonbön, som hölls av predikant Em. Olsson. Som text hade han valt Jes. 43: 1, 2. Pastor Larsson häll därefter ett med intresse åhört bibelstudium om aposteln Petrus. Så följde ett givande föredrag av predikant E. Lindh över ämnet: Några lärdomar ur brevet till Filemon. Den sammanfattande lärdomen var den att Jesus Kristus är den enda lösningen på alla våra problem. Han nämnde särskilt synden, samhällsproblemen, broderskapsiden och evighetproblemet.
Under middagsrasten passade en del av deltagarna på att taga sig ett uppfriskande dopp vid Herta fiskeläge.
På eftermiddagen anordnades en samtalsstund över ämnet: Den yttre missionens plats i vårt arbete. Fru Jacobs talade om dess plats i söndagsskola och solglimt, predikant Jacobs om dess plats i juniorarbetet, pastor Larsson om dess plats i ungdomsarbetet och slutligen fröken Hederstedt om dess plats i syföreningen. Det senare anförandet formade sig till en synnerligen intressant historik om arbetet och inre och yttre missionens plats i syföreningarna tiderna igenom. I samtalet deltog senare pred. Lindh, Hedman, Thomsson samt Em. Olsson. Pastor Larsson sammanfattade till sist det hela. Stunden var gripande och gav många impulser.
På kvällen hölls evangeliskt möte med tal av pred. E. Olsson; N. Jacobs samt pastor Larsson. Juniorer och solglimtar från När medverkade med sång.
Kursen fortsätter fredag och lördag med bibelstudier och föredrag, utflykt och frågelåda m. m.
På söndagen hålles högtidlig avslutning. Den börjar med högm. i Närs kyrka kl. 9 f. m., då pastor Larsson predikar och kl. 2 blir det samling i tältet, då kursledaren, distriktssekreteraren, fru Jacobs och predikanterna medverka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1940
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *