Axel Sällqvist,

inspektör i Stockholms stads nykterhetsnämnd, kommer att under den närmaste tiden hålla några statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan. Föreläsningar äga sålunda rum om söndag kl. 3 e. m. i Burgsviks folkskola, i kommunalrummet i Hemse samma dag kl. 6 e. m. samt i Nya Missionshuset i Klintehamn måndag kväll kl. 8. Förutom föreläsaren, som behandlar ämnet ”Alkoholmissbrukets inverkan på familj och hemliv”, medverkar fru Sällqvist, norska till börden, med sånger från sitt hemland. Dessutom förekommer deklaklamation av bagaremästare Henrik Pettersson m. m. Föresläsningarna kunna förväntas bliva synnerligen intressanta och underhållande, detta icke minst med hänsyn till att hr Sällqvist gjort sig känd som en god och medryckande talare, som genom sin verksamhet haft rikliga tillfällen att intränga i föreläsningsämnet, och kunna därför rekommenderas till talrikt besök.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *