Åttio år.

Henrik Munthe.

Åttio år fyller om fredag den 1 nov. en av de mera bemärkta fastlandsgutarna, nämligen professor Henrik Munthe, Stockholm.
Henrik Munthe är född i När, avlade studentexamen i Visby 1882 och studerade sedan vid Uppsala universitet, där han blev fil. kand. 1885, fil. lie. 1889 och fil. doktor 1892. Redan då hade han hunnit få stadgat rykte som en framstående vetenskapsman genom sina geologiska arbeten. Bl. a. fastställde han att den s. k. Ancylussjön, d. v. s. Östersjön och Bottniska viken, under ett skede efter istidens slut utgjort en insjö med sött vatten.
Sinå upptäckter av Ancylussnäckan på Gotland publicerade han i en avhandling år 1887.
Under åren 1890—96 var Munthe amanuens vid mineral-geologiska institutionen i Uppsala, från år 1892 docent vid Uppsala universitet och åren 18941907 t. f. professor därstädes. Han utnämndes år 1899 till statsgeolog och år 1917 tilldelades han professors namn, heder och värdighet. Befattningen som statsgeolog innehade han till år 1926, då han beviljades avsked med pension.
Som banbrytande vetenskapsman å geologiens område har ham tillhört våra främsta, varom också flera framstående vetenskapliga utmärkelser vittna. I stor utsträckning ha hans forskningar varit inriktade på Gotlands geologi, och även på annat sätt har hans intresse för fosterön tagit sig starka uttryck. Som naturvän har han utfört ett entusiastiskt arbete inom naturskyddsrörelsen och icke minst för att rädda gotländsk natur undan förstörelse. Han tillhör också Gotlandsfondens nämnd, och bland gutarna i huvudstaden har han intagit en bemärkt ställning.
I en lång följd av år har han varit bosatt i Djursholm, tills han i fjol flyttade in till Stockholm. Sitt nionde decennium passerar han med till synes ominskad andlig vitalitet och en fysisk vigör, som många yngre kunna avundas honom. Ännu så sent som i fjol utgav han en geologisk avhandling och har för övrigt mera privat hållit på med en hel del geologiska utredningar under de senare åren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 oktober 1940
N:r 251

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *