Arvsfonden gör auktion.

Kammaradvbkatfiskalsämbetet föeslår, att k. m:t skall förordna om försäljning å offentlig auktion i orten av fastigheten 5/32 mtl. Världsände nr 14 i Klinte socken, vilken fastighet tillfallit arvsfonden efter avlidne hemmansägaren Oskar Nilsson. Taxeringsvärdet är 9,300 kr. men fastigheten är saluvärderad till endast 8,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *