Är Visby dyr som sommarstad?

Socialstyrelsens medelprisberäkningar.
Allt i matväg är ju denna sommar dyrare än vanligt på grund av krig och avspärrning m. m., men till följd av livsmedelsmarknadens mångskiftande förhållanden äro växlingarna i priserna olika orter emellan fortfarande stora. Man kan sålunda urskilja relativt dyra och relativt billiga orter. Huru Visby gestaltar sig som sommarstad i detta hänseende krisåret 1940 framgår av de prisuppgifter (medelpriser för en månad), på vilka socialstyrelsen grundat sina indexberäkningar pr 1 juli. För vår stads vidkommande ställa sig livsmedelspriserna vid en jämförelse med de uträknade genomsnittspriserna för samtliga undersökta orter på följande sätt (därvid riksmedeltalen anges inom parentes): oskummad mjölk 26 öre pr lit. (27 öre), mejerismör 340 öre pr kg. (347), helfet ost 248 öre (233), färska ägg 156 öre (178), potatis, gammal, 24 (23), vetemjöl 45 (45), och rågmjöl 29 (29), sötlimpa eller siktbröd 72 (74), mjukt matbröd, bakat med vatten 97 (90), mjukt kaffebröd, billigaste sort 142 (136), färskt nötkött, stek 255 (236), gödkalvstek 275 (286), malet nötkött 215 (227), färskt fläsk 243 (243), fläskkorv 198 (185), abborre 148 (108), gädda 166 (159), strömming 90 (79), salt sill 70 (77), rostat kaffe, santosblandning 377 (374), samt bitsocker 58 öre pr kg. (54).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *