Ankringsförbudet vid Slite.

Lotsstyrelsen förklarar på kommunikationsministerns förfrågan, att från styrelsens sida intet är att invända mot att länsstyrelsen i Visby bemyndigas att, på sätt militärbefälhavaren på Gotland föreslagit, utfärda föreskrifter med förbud mot ankring inom vissa områden vid Slite. Kungörelse om ankringsförbudet bör genom länsstyrelsens försorg intagas i tidskriften Underrättelser för sjöfarande.
Som bekant är det här fråga om förbud mot ankring inom området mellan latituden genom Magö norra udde och landfästet till Slite hamns södra brygga samt från stranden av gotska landet ut till longituden genom Magö norra udde. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *