Ångaren ”Nils Gorthon” torpederad.

Den utanför Irlands nordkust torpederade
svenska ångaren Gorthun.

Hälsingborgsrederiet Gylfes ångare ”Nils Gorthon”, befälhavare Erik Kastman, har enligt ett på lördagen till utrikesdepartementet ingånget telegram förlist utanför Skottland. Katastrofen, som troligen orsakats genom torpedering, torde ha inträffat redan på fredagen.

Av den till 21 man uppgående besättningen anses fyra med säkerhet ha omkommit, enär de omtalas som saknade. Dessa fyra äro andre styrmannen Sture Johansson från Klippan, född 1893, andre maskinisten Per Emil Olsson, Örknered, född 1890, matrosen Karl Enock Karlsson, Slotthög, född 1912, och läroparen Hjalmar Karlsson. Den sistnämnde har påmönstrat i utländsk hamn, och hans bostadsort är därför okänd hos rederiet.

Åtta man på flotte.
Till Glasgow ha nio man införts inklusive befälhavaren. Kapten Kastman har uppgivit att man på en drivande flotte siktat de återstående åtta besättningsmännen, men det var ännu på lördagskvällen inte känt om de blivit räddade. Dessa åtta äro tredje maskinisten Erik Nodn, som påmönstrat i utrikes hamn, varför man ej känner hans bostadsort, matroserna Folke Berggren, Gudmundrå, född 1913, Anders Johansson, Stavsinge, född 1900, Ernst Nordin, Södra Mellby, född 1918, och Åke Vilhelm Johansson, Eldsberga, född 1920, lämparen Oskar Holmström, hemmahörande i Teneriffa på Kanarieöarna och född 1899, samt eldarna Egon Persson, dansk undersåte, och Walescek, polsk undersåte.

De räddade.
De, som jämte kaptenen kommit i land i Glasgow äro förste styrmannen Johan Bruce, vilken uppges ha brutit ena benet och blivit inlagd på sjukhus i Glasgow. Han är från Råå. Vidare befinna sig bland de räddade förste maskinisten Anders Thorén, Nyed, stewarten Ragnar Wadström, Mörrum, kocken Gösta Jönsson, Västra Karup, mässpojken E. Selin, Häggdånger, smörjaren A. Svensson, som påmönstrat i utländsk hamn och vars bostadsort man därför inte känner, eldaren Jakob Poritis, lettisk undersåte och hemmahörande i Libau, samt radiotelegrafisten Pohjankoski, finsk undersåte.
”Nils Gorthon” mätte 1,800 bruttoregisterton och var byggd i Kiel 1921. Fartyget kom närmast från amerikansk hamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *