Alliansmötena i Visby.

Tältmötena vid Söderport, som i går gingo i alliansens tecken, synes vara uppskattade av Visby stads invånare vilket den enastående goda publiktillströmningen visar. Mötena under föregående vecka har varit välbesökta och goda. Vid söndagskvällens möte fick ett sjuttiofemtal personer stå trots att man ordnat med extra sittplatser, och utanför tältöppningen rörde sig en stor skara människor. Man kan från ledande håll upplysa om, att det skall ordnas med ytterligare sittplatser så att de som önskar vara med inte behöver befara att få stå under mötet. Till detta möte hade man också lyckats få major Torstam från Stockholm, som för tillfället besöker Visby. Dessutom spelade Frälsningsarmens hornorkester. Mötet som leddes av pastor Björkstig inleddes av pastor Östlund och adjutant Gustafsson. Major Torstam talade om ”Frälsningens källa”.
Mötena fortsätta onsdag, torsdag och lördag kvällar kl. 7,30 e. m. samt söndagskväll kl. 7 e. m. Vid torsdagskvällens mötte har major Torstam lovat medverka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *