Ala kyrkas återuppbyggande

avslutades på onsdagen, då kyrkorådet avsynade målningsarbetet, som utförts av konservator J. Österlund, Uppsala. Kyrkorådet beslöt uttala sin tillfredsställelse med målningsarbetet, som alltså till alla delar godkändes. Från Gotlands Fornsal har församlingen fått låna en altartavla med Nattvarden som motiv.
Den yttre putsningen av kyrkan utföres först efter tornets återuppförande, vartill 115 kbm. tall och 15 kbm. gran utstämplats av stiftsjägmästaren i Almyrhagen, vilken skog ej avverkats.
Ala kyrkas högtidliga återinvigning förrättas av biskop Ysander den 29 september.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *