Aktiebolaget Manfred Kistners

vid rådhusrätten i Visby anhängiga konkurs har efterbevakning gjorts av Anders Holmberg. Anmärkningar mot bevakningen må framställas senast lördagen den 19 oktober 1940. Bevakningshandlingen hålles tillgänglig hos förvaltaren i konkursen, advokaten Nils Wahlberg i Visby. Sammanträde inför ombudsmannen, om sådant bliver erforderligt, hålles lördagen den 2 november 1940 klockan 13 å advokaten G. Kjällmans kontor. Möjligen återstående tvistefrågor handläggas vid rådhusrättens sammanträde den 11 november 1940. Konkursdomarens postadress är Rådhuset, Visby.
THOR ÖDIN,
Konkursdomare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *