ABF:s verksamhet.

Det senaste verksamhetsåret har för folkbildningsarbetet i allmänhet och studiecirkelverksamheten i synnerhet kännetecknats av svårigheter av olika slag, beroende av att de pedagogiska och organisatoriska lokala ledarna i stor utsträckning varit inkallade i militärtjänst. Det är därför med tillfredsställelse man konstaterar att bildningsarbetet både kvalitativt och kvantitativt hållits uppe i den grad, som visat sig vara fallet.
För dagen föreligger redovisning för det största av de åtta studieförbunden i landet, Arbetarnas Bildningsförbund. Minskningen i fråga om antalet verksamma studiegrupper har stannat vid c:a 11 proc.: 6,138 cirklar ha varit verksamma mot 6,897 föregående år och 6,136 året därförut. Studiecirklarnas deltagareantal har varit 83,343 mot 88,381 förra året. Cirklarnas sammanträden uppgå till 90,205, en nedgång med ej mindre än 21 proc.
Biblioteksverksamheten har icke haft samma svårigheter att kämpa med. Antalet låntagare ha dock gått ned något, från 131,602 till 128,951. Bokbeståndet i de 1,497 ABF-biblioteken utgjorde vid 1939 års slut 612,942, innebärande en ökning under året av c:a 38,000 band.
Inom Gotlands län har ABF under året haft 17 verksamma studiecirklar med ett deltagareantal av 188 och med 271 cirkelsammanträden (förra året resp. 51, 597, och 859).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *