1939 ett gott år för tullen.

Generaltullstyrelsen anmäler till finansministern, att statsverkets nettoinkomst av genom tullverket redovisade medel för förra budgetåret ökats med ej mindre än 371
milj. kr. till i runt ”tal 290 milj. kr. Särskilt kraftig var ökningen av tullmedlen och bensinskatten, varemot införselavgifterna för fodermedel minskade.
För de allra flesta tullkamrar redovisas ökning av den i fjol debiterade uppbörden. Detta gäller dock ej om tullkammaren i Visby ifråga om vilken totala uppbörden uppgått till 157,200 kr. mot 164,618 kr. år 1938, d. v. s. det har – blivit minskning med ej mindre än 4,5 procent.
I detta sammanhang kan nämnas, att den staden tillkommande tolagsersättningen ökats med nära 10 ½ proc. till 5,373 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *