Visbyortens hingstförening

höll i torsdags ord. årsmöte på A.-B. Fritz Frigrens kontor under ordfö randeskap av godsägare Arthur von Corswant, Stora Hästnäs.
Därvid fastställdes balansräkningen och beviljades ansvarsfrihet. Årets vinst har utgjort 1,387 kr., och bolagets ställning belanserade på 16,687 kr. Några skulder har ej föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Erik Hansén, Norrbys i Follingbo, Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Erik Hellgren, Kvie i Endre, med hr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, som suppleant. Till revisorer utsågos hrr Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, och P. H. Svensson, Visby.
Av. föreningens hingstar skall Valman stationeras vid Slitegårds i Dalhem, Valtimo vid Tibbles i Hejdeby och nyinköpta Torgas vid Levide i Vall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *