Visbyaffischen, som blev populär.

En stor internationell affischutställning har nyligen pågått i Rockefeller Center i New York. Utställningen, som anordnats av en av de större affischerings- och reklambyråerna, Transit Advertisers, Inc., har hållits öppen 30 mars—12 april och omfattade hundratals europeiska och amerikanska affischer, fördelade på fem huvudgrupper. Den utländska avdelningen omfattade c:a 150 affischer. Av dessa erhöll en engelsk järnvägsaffisch ett särskilt hedersomnämnande, medan hedersomnämnanden för övrigt utdelades för 14 affischer. Bland dessa märktes även en svensk affisch för Visby, målad av konstnären Ivar Gull och tryckt på Statens reproduktionsanstalt. Utom denna affisch utställdes ytterligare två svenska affischer, nämligen Ivar ???nérs Stockholmsaffisch av 19?? ???? kollektiv affisch för de nordiska ländetna ”See the Lands of the Vikings tryckt hos Börtzells 1937.
Meningen med utställningen, som skall återkomma årligen, är att skapa amerikanskt intresse och förståelse för affischer i mindre format, som hittills icke varit så vanliga i Amerika Utställningen visade att Sverige ligger väl framme på affischkonstens område.
Men vad var det för affisch för Visby, som blev så uppmärksammad? Jo, det var den ena av de två Visbyaffischer, som då de de för en del år sedan släpptes ut, blevo rätt grundligt underkända av konstförståsigpåarna m. fl., som hade alla möjliga anmärkningar att göra mot affischerna. Båda affischerna visade lätt stiliserade Visbymotiv, det ena ett gatumotiv, det andra norra delen av ringmuren ned mot havet samt under en rosenslinga orden ”Sweden, Visby the Town of Ruins and Roses”. Man kanske kan förutsätta att juryn i en amerikansk affischutställning, sådan som den nu hållna, har rätt framstående konstnärliga och reklamtekniska kvalifikationer, varför dess dom skulle kunna tillmätas ett rätt högt värde.
Affischen ifråga, det gäller alltså den med ringmursmotivet, har emellertid på flera håll i utlandet blivit bedömd och beundrad, och till och med fått pris bl. a. vid en utställning i Sydney i Australien. Ångbåtsbolaget hade i år planer på att anskaffa en ny affisch för Visby och Gotland, men ett sonderande av terrängen gav till resultat, att bl. a. de amerikanska resebyråerna bestämt avrådde. De bästa affischer Visby kunde få ansåg man just de av hemmakritiken underkända Visbyaffischerna. Och nu har bolaget också beställt en ny upplaga på 16,000 exemplar. Av kostnadsskäl har man denna gång dock inskränkt sig till en affisch, den med rosorna och ringmuren.
För det praktiska livets män äro ju sådana belägg för en riktig kalkyl, som denna amerikanska affischutställnings resultat vis å vis Visbyaffischen, enbart glädjande och uppmuntrande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *