Visby varpklubb

hade igår årsmöte å Visborgs slätt under hr G. Hallins ordförandeskap. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna räkenskapsårets förvaltning. Till ordfö rande i klubben valdes hr Knut Andersson och till styrelseledamöter i övrigt omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Hugo Olsson, Ruiolf Olofsson och Gottfrid Lundin. Sekreterare blev hr Hallin. Till revisorer utsågos hrr Axel Hässelgren och Viktor Högvall med hr C. A. Claesson som suppleant.
Från förhandlingarna i övrigt kan nämnas att en kommitté blev tillsatt för utredande av frågan om ett klubbmärke. Efter sammanträdet vidtog kompetenskastning och dagen avslöts med supé.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *