Visborgs skytteförening.

Fältskjutning, årsmöte och prisutdelning.
Visborgs skytteförening hade igår en stor skyttedag, som inleddes med fältskjutning och slutade med årsmöte och prisutdelning.

Fältskjutningen.
Fältskjutningen, som på ett förtjänstfullt sätt ordnats av sergeant G. Karlsson, ägde rum under delvis ogynnsamma vind- och belysningsförhållanden och den torde få räknas såsom ganska svår. I densamma deltogo omkring sextio skyttar. Målen, vilkas antal voro fyra, utgjordes av 1/1-figur 425 meter, 1/3-figur 300 meter, 1/4-figur 200 meter och hjälm på 125 meter. Av målen voro första och andra svårast, vid första rådde en avdrift av 124 figurbredd och vid andra målet felbedömde de flesta avståndet till 50 meter för kort. Resultaten framgår av följande

prislista:
IV klass: 1) O. A. Andersson 18 tr.; 2) O. Engdahl 17; 3) K. N. Norman 16; 4) G. Tallqvist 15; 5) E. Kjällström 15; 6) G. Gustrén; 7) J. O. Johansson; 8) A. Jakobsson.
III klass: 1) R. Ebbsjö; 2) 208 Holmstrand; 3) 102 Hammarlund; 4) John Cedergren; 5) J. Johnsson; 6) 112 Westergren.
II klass: 1) 22 Karlsson; 2) 206 Filipsson; 3) 210 Jansson, 4) 110 Pettersson; 5) 204 Ekstrand; 6) 219 Svensson; 7) 216 II 8) 203 Christersson; 9) 209 Högfält.
I klass: 1) 346 Larsson; 2) 323 Karlsson; 3) 337 Svensson.

Årsmötet.
I kulsprutekompaniets dagrum höll v ordföranden kapten Ivar Sellergren, Denne inledde sammankomsten med en parention över avlidne medlemmen sergeant A. Nyberg, om vars förtjänster som människa och skytt ordföranden erinrade. Han manade också föreningens medlemmar att med tacksamhet minnas den bortgångne och i sin fortsatta livsgärning sätta honom som ett föredöme.
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Sedan en del frågor rörande den kommande verksamheten behandlats, företogs val Därvid omvaldes till ordförande för ett år kapten Ivar Sellergren, styrelseledamöter för två år hrr Källström och Linger, styrelsesuppleanter för ett år hrr Jacobsson och Cedergren. Revisorer blevo hrr J. O. Johansson och Nyberg med hrr Gustrén och G. Karlsson som suppleanter. Till föreningens representanter vid förbundsmötet utsågos hrr Sellergren, O. V. Andersson, Tallqvist och Sundqvist.

Livlig verksamhet 1937.
Ur årsberättelsen anteckna vi några data. Medlemsantalet har under året varit 376, alla utom 3 anslagsberättigade. Vid skolskjutningar hava lossats sammanlagt 31,364 skarpa skott, därav under fältskjutningar 1,776. Träningsskjutningar ha ägt rum två söndagar i månaden under april—september och kompaniombuden ha haft träningsskjutningar med värnpliktiga två gånger i veckan juli—augusti.— Föreningen har varit representerad vid årets riksmästerskapstävling i Stockholm, i Stockholms-Tidningens riksskyttetävling på hemortens banor och i samtliga tävIgar inom krets och förbund. I St. T.
D:s riksskyttetävling hemförde föreninsens lag tredje pris i andra kretsen, en i silverpokal, lagmedlemmarna bronsplakett. Av Gotlands skytteförbunds vandringspriser hava mellersta retsens vandringspokal, Visby bryggevandringspris, Svenska Metallvervandringspris och Slitepokalen erövrats av föreningen för året.
Föreningens vandringspriser ha under året vunnits: fanj. K. R. Karlssons vandringspris av serg. A. Nyberg, Vårfältskyttepokalen av sergeant Tallqvist, höstfältskyttepokalen av sergeant Gustrén, Stockholms-Tidningens tennskål av serg. Tallqvist, General Björlins vandringspris av Underofficerskårens lag, som också vann författaren Lago-Lennqvists vandringspris. Sammanlagt 93 det frivilliga skytteväsendets utmärkelsetecken hava erövrats under året, därav 2 riksmedaljer i silver, 2 diplom för d:o, 2 mästarmärken i brons och 2 d:o i silver. Av Gotlands skytteförbunds utmärkelsetecken hava erövrats i skolskjutning en guldmedalj och två årtalsmärken för d:o samt tre bronsmedaljer och i fältskjutning ett årtalsmärke för silvermedalj. Pistolskjutning har bedrivits av omkring 30 medlemmar under året, varvid två pistolskyttemärken i guld och två i silver erövrats. I Sv. Pistolskytteförbundets riksskyttetävling erövrades två bronsplaketter. Statsunderstöd har under året erhållits med kr. 907:50. Föreningens kassarörelse har under året balanserat på omkring 6,000 kr.
Till sist förrättades utdelning av under året och dagens tävling förvärvade priser varefter ordföranden kapten Sellergren avslöt sammankomsten med några manande ord.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *