Vigsel

förrättas nn om söndag i Linde kyrka mellan lantbr. John Ohlsson, Martebo, och fröken Dagny Ekström, Visby, dotter till egendomsmäklare G. Ekström och hans maka. Vigselförrättare är kyrkoh. Oscar Nygren, Barlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *