Våldsam volt med stulen bil.

Olycka vid ringmurens norra hörn.
En våldsam bilkullerbytta har i natt ägt rum på Strandvägen strax utanför ringmurens norra hörn. En bil, som olovligen tillgripits av en eller flera åklystna personer, fann man nämligen ligga där några meter vid sidan av vägen med hjulen i vädret. Bilen var helt övergiven och ingen’ syntes till i närheten. Utredning pågår hos polisen, men man har ännu ej kunnat komma den skyldige på spåren.
Bilen — en Chevrolet 1936 — ägdes av virkeshandlaren Viktor Jakobsson, och han hade i går eftermiddag vid 6-tiden parkerat den utanför sitt hem på Tranhusgatan. Då han hade för avsikt att snart använda den igen, låste han ej bilen. Utfärden blev emellertid inhiberad, och den olåsta bilen glömdes bort. En av husets övriga inneboende hade vid 1-tiden i natt hört hur man startat en bil utanför, men hade ej funnit det särskilt märkligt eller tänkt på att det var obehöriga, som sysslade med bilen.
En bil hade kört Strandvägen fram någon gång mellan kl. 1 och 2, men då hade ingenting synts till som tydde på en olycka. Den har troligen skett mellan 2 och halv 3, ty strax därefter hade en förbipasserande bil observerat den havererade bilen.
Farten har tydligen varit hög att döma av förödelsen både på bil och vegetation. Bilen har kommit i riktning från staden och vid det förut nämnda stället har det burit ner i vänstra diket. En flera meter hög buske har lagts till marken och över busken har bilen vält mot en vildapel, som också blev illa tilltygad, men dock hejdade bilen från flera volter. Taket blev intryckt o. en mängd andra skador och bucklor uppstodo givetvis. Glasrutorna höllo emellertid ihop och troligen är det detta som gjort att föraren tycks ha undkommit fullkomligt oskadd, ty inga blodfläckar ha synts till i bilen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *