Ungdomsledareröte i Roma.

På initiativ av I. O. G. T:s distriktsungdomsledare, folkskollärare John Örve, Visby, hade i söndags i Roma anordnats en konferens för ungdomsledare. Hela antalet ungdomsledare som kommit tillstädes uppgick till den vackra siffran av 75 st.
Mötet öppnades med några friska sånger, unisont sjungna under ledning av den sympatiske och duktige halländske ungdomsledaren folkskolläraren Gösta Hedman. Härefter hälsade herr Örve de närvarande välkomna i ett anförande, i vilket han bl. a. berörde ungdomslogernas betydelse för nykterhetsarbetet och den samhälleliga renligheten.
Några sånger följde åter. Så bestegs talarstolen av hr Hedman, vilken i ej mindre än trenne föredrag, framförda med både skraft och brio, talade om ”Ledareskapets psykologi”, ”Ungdomslogernas programval” och ”Ungdomsarbetets historia samt förutsättningarna för den kommande utvecklingen”.
Mellan varje föredrag sjöngs förr kända sånger eller inövades nya sådana.
Dagens sista föreläsning hölls av folkskollärare John Larsson, Othem, vilken med känd ledighet talade över sitt älsklingsämne ”Scouting”.
Till slut tackade herr Hedman för att han fått komma till mötet. Herr Kahlström i Roma framförde ett tacksamhetens ord till distriktsrådet och herr Örve avtackade hr Hedman. Menigheten å sin sida uttryckte sina tacksamhetskänslor för både hr Hedman och hr Örve genom ett hr udligt hurrande.
Förplägnaden vid konferensen sköttes förträffligt av romaborna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *