Två sextioåringar.

Sextio år fyller på tisdag den 16 dennes lantbrukaren och kyrkvärden Olof Larsson, Robsarve i Fröjel. Han är en framstående jordbrukare och — som man säger — en riktig bonde av den gamla stammen.
Då han för några år sedan blev änkeman överlämnade han emellertid gården till en son, men är alltjämt livligt intresserad av jordbruket och vad därmed sammanhänger. Därjämte har han tagits i anspråk för en hel del kommunala och andra uppdrag. Han har bl. a. varit styrelséledamot i Sydvästra Gotlands jordbrukskassa under en lång följd av år, likaså i Fröjel kreatursförsäkringsförening, ledamot i Fröjel sockens magasinsförening och under många år har han varit skiftesgodeman samt ledamot av valnämnden och kyrkorådet m. m. Som människa är jubilaren en gladlynt och gästvänlig person och har tack vare sina personliga egenskaper tillvunnit sig allmän aktning och sympati.
— Sextio år fyller på onsdag den 17 dennes veterinär Birger Stenmark, Malmö. Efter vid läroverket i Visby avlagd studentexamen 1898 absolverade han farm. kand.-examen 1902 sedan han tjänstgjort å apoteket i Engelholm under åren 18981901. 1902 var han elev vid apoteket i Älvsbyn och 19038—053 vid apotek i Stockholm. År 1910 utexaminerades han från veterinärinstitutet i Stockholm och är sedan 1911 veterinär vid Malmöhus läns hushållningssällskaps veterinärbakterioloiska laboratorium och marknadsplats i Malmö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *