Tulluppbörden

för Visby tullkammardistrikt utgör för den gångna juni månad tillsammans 26,142:11 kr. mot 20,407:29 motsvarande månad i fjol.
Summan fördelar sig sålunda: tull 19,740:99 kr., hyresmedel 311:50 kr., ersättning för extra tullförrättningar 635:90 kr., ersättning för kommunaluppbörd 403:19 kr. samt fyr- och båkavgifter 3,051:11 kr. och foderinförselavgifter 1,999:42 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *