Tillstyrkt skollån.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t en ansökan från Gothems skoldistrikt om tillstånd att upptaga ett 15-årigt amorteringslån å 25,000 kr. för nybyggnad och restaurering av Gothems folkskola. Överstyrelsen erinrar, att statsbidrag för ifrågavarande skolbygge redan är beviljat. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *