Tillstyrkt skollån.

Skolöverstyrelsen samtycker hos regeringen till att Mästerby församling får rätt upplåna 3,500 kr. på 3 år för reparation av lärarbostad. Folkskolinspektören vitsordar, att reparationen är nödvändig och att den samma åsyftar att inom måttlig kostnadsram åstadkomma en ändamålsenlig tjänstebostad. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *