Tillkännagivande.

Härmed kungöres, att Knut Henrik Isidor Hafdell, vilken innehar tillstånd att med en lastautomobil, stationerad i Klintegårda i Västkinde, idka länstrafik inom Gotlands län för befordran av gods, hos länsstyrelsen gjord ansökning om tillstånd att i denna trafik få insätta ytterligare en lastautomobil (max. last omkring 3,000 kg.). Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 24 augusti 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 15 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *