Tillkännagivande.

Härmed kungöres, att Karl Johan Henrik Björklund i Allekvia och Karl Johan Konrad Larsson i Bjärge, båda i Vallstena socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 3,210 kg.), därvid såsom stationsort föreslagits Allekvia i Vallstena. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningan.
Visby i landskansliet den 1 juli 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *