Tillkännagivande.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar: beträffande Hablingbo & Silte Jordbrukskassa, förening m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Hablingbo socken: Firman tecknas numera av Olof Jacob Axel Jacobsson, Hemmungs, Olof Arvid Larsson, Kyrkeby, Johan Gunnar Boberg, Petes, Carl Jacob Gotthard Snöbohm, Hallbjens, alla i Hablingbo, samt Karl Rudolf Leonard Norrby, Sigleifs i Silte, och Sven Erik Anton Klasson, Simes i Hablingbo, två i förening;
beträffande Gotlands centralkassa för jordbrukskredit, förening m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Visby: till ledamot i styrelsen efter Herman Niklas Hermansson, vilken avgått, har utsetts lantbrukaren Johan Viktor Hugo Pettersson, Stumle i Alva. Föreningens firma tecknas numera av Per Svensson, Albert Johansson och Åke Wahlgren, två i förening;
beträffande Kappelshamns Folkets Hus Byggnadsförening u p. a, vars styrelse har sitt säte i Hangvars socken: till ordinarie styrelseledamot efter
Gustaf Patrik Lindgren, vilken avgått, har utsetts förutvarande suppleanten Karl Erik Knut Lindlöv. Till suppleant i Lindlövs ställe har utsetts Charles Adolf Emanuel Johansson, Kappelshamn.
Visby i landskansliet den 18 maj 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *