Tillfälligt detaehement till Fårösund.

Kustartillerichefen har i generalorder bemyndigats att från den 23 aug. t. v. intill den 1 okt. till Fårösund tillfälligt förlägga ett kustartilleridetachement omfattande dels en arbetsgrupp ur kustartilleriet, vilken för utförande av besiktningsarbeten m. m. skall stå till marinförvaltningens förfogande, dels personal i övrigt ur kustartilleriet till den omfattning som erfordras för förberedande arbeten för upprättande av Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår, dock högst sammanlagt 3 officerare, 6 underofficerare och 50 man. I samband härmed har bestämts att kapten Norlings tillfälliga tjänstgöring vid marinförvaltningen skall upphöra den 22 dennes. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *