Till gravens ro.

I går eftermiddag vigdes stoftet efter verkmästaren Artur Bengtsson under högtidliga former till den sista vilan. Vänner och yrkeskamrater hade talrikt mött till jordfästningen, som förrättades i domkyrkans kapell av pastor Folke Thuresson.
Aktninleddes med psalmsång och Chopins preludium i c-moll, varpå officianten förrättade jordfästningen och i anslutning därtill höll en beraktelse över några ord ur Matt. 29: ”Dock icke såsom jag vill utan som du vill”. Därefter utförde kantor Bendelin på orgeln trion ur Chopins sorgmarsch och som avslutning sjöngs några verser ur psalm 594. Med byggnadsträarbetarnas standar i spetsen avgick processionen sedan till norra kyrkogården. Vid graven talade ordföranden i Sv. Byggnadsträarbetareförbundets avdelning hr Harry Friberg och en representant för arbetskamratena, varpå pastor Thuresson till sist med några ord lyste frid över stoftet.
Bland de talrika kransarna märktes sådana från Sv. Byggnadsträarbetareförbundets avd. 127, Ett sist farväl (röda band); från arbetskamrater på bygget, Tack för gott samarbete (röda och vita band); från Systembolagets restaurant (gröna band); från personalen vid Systembolagets restaurant, En sista hälsning (vita band) och från D. B. W:s paviljong, En sista hälsning (lila band).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *