Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter hemmansägaren Lars Petter Nilsson, Ammor i Mästerby.
De till ett 60-tal uppgående begravningsgästerna samlades först i sorgehuset, där en kort andaktsstund hölls av pastor Karl Haverman, varjämte den avlidnes måg, lantbrukaren Johan Olsson yttrade några tacksamhetens ord. I tolv bilar begav sig sedan sorgetåget till Mästerby missionshus, som var vackert smyckat med enar, blommor och levande ljus. Här sjöng först lantbrukaren Joel Sandberg en solosång, varefter de närvarande unisont sjöngo sången ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Jordfästningen förrättades så enligt frikyrklig ritual av past. Er. Lundblad, Klintehamn, som även höll en vacker sorgebetraktelse över Joh. 11: 25. Efter ytterligare en solosång samt psalmen ”Närmare Gud till Dig” bars kistan ut till kyrkogården och sänktes i familjegraven.
Nämndemannen K. W. Palmqvist, Vall, framträdde här till den öppna griften samt nedlade en krans från Hogräns missionsdistrikt, lantbrukaren Edvard Wallin, Myra i Mästerby, talade för Mästerby missionsförening «och bland andra talare märktes pastor Haverman och löjtnant Reinh. Thomsson. Till sist lyste kyrkoherde Henric Carlson frid över griften, varefter man unisont sjöng en sång.
På eftermiddagen samlades begravningsgästerna till middag i sorgehuset, där minnestal höllos bl. a. av pastorerna Gust. Damberg, Visby, och A. Steijner, Lysekil.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *