Till artilleriets skjutskola

på Skillingaryd ha från artillerikåren beordrats till kursen för batterichefer kapten Kring, till kursen för yngre subalternofficerare fänrik Nilsson, till övningsbatterierna 36 Nyström, 1 Kolmodin och 26 Lindqvist, till mätbatteriet sergeantKronbladh och till handräckningsavdelningen konstapel Bergqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *