Stor lösöreauktion å Annelund.

LÖRDAGEN DEN 2 APRIL kommer genom offentlig auktion på grund av arrendets upphörande att försäljas all yttre lösegendom varav nämnas: 7 st. reaktionsfria mjölkkor, 30 st. grisar i olika åldrar. Redskap: 1 självbindare, slåttermaskin, kultivator, ringvält 3-delad, såningsmaskin, spets- och vändplogar, sladdar, kärror, vagnar, selar, decimalvåg, transportflaskor, Gödningsspridare m., m. Ett parti torr floved. Spannmål: 5,000 kg, keniakorn, 5,000 kg. majakorn, 5,000 kg. segerhavre, 2,000 kg.
Aurora samt 2,000 kg. Diamant vårvete, 5,000 kg. vickerblandsäd, 500 kg. gula ärter, 1,000 kg. foderhavre, 5,000 kg. skrudd, 5,000 kg. majs, 1.000 kg. foderhavremjöl, 5,000. kg. utsädespotatis, ett parti hummelluzernfrö.
Bräder olika dimensioner, torr flo-, tvet- och grenved, ett större parti fyrkantsvirke, 30,000 takspån.
Betalningsanstånd för av mig godkända köpare till den 1 sept. 1938 andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten för försåld vara förbehålles tills den blivit till fullo betald.
Visby den 26 april 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *