Stadshotellet öppnar i kväll?

Allt klart för vårpremiären.
Med den utgång restaurangförhandlingarna fått väntar man nu att allt skall vara klart senast på lördagen. Det är emellertid icke endast i Stockholm och på andra håll på fastlandet, som man redan gjort förberedelser för ””premiären”. Även här har man vidtagit sina anstalter så, att skulle ännu i eftermiddag besked komma från Stockholm att allt är klart, kan stadshotellet slå upp portarna redan i afton. ”Troligen blir premiären dock först i morgon lördag, då av allt att döma en del punkter i avtalen ännu icke ordnats. Men som sagt, alldeles uteslutet är det dock inte att Gillesstugan öppnar redan i kväll.
Systembolagets restaurang har som bekant varit stängd för restaurering och ombyggnad under den tid konflikten varat. Även där är man i det närmaste färdig att åter öppna, men besked kan lämnas först i morgon. Restaurangen torde om allt går efter beräkning komma att öppnas på söndag middag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *