Spädbarnshemmet utbygges.

Länsstyrelsen har lämnat Föreningen Mjölkdroppen i Visby tillstånd att företaga en sådan tillbyggnad av föreningens ’spädbarnshem att åtta mödrar och tolv barn kunna mottagas för vård därstädes.
I skrivelse till k. m:t tillstyrker länsstyrelsen föreningens begäran om bidrag ur Allmänna arvsfonden med 2,560 kronor för kompletterande av inventarier till spädbarnshemmet, då detta på senaste tiden visat sig vara alltför litet för den ökade efterfrågan på platser.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *