Södra Gotlands kretsloge av I. O. G. T.

håller sitt kvartalsmöte i Sanda bygdegård om söndag kl. 4 e. m. Den till om söndag i bygdegården affischerade teaterföreställningen av I. O. G. T:s amatörer i Visby har inhiberats med anledning av den olycka, som drabbat ordensmedlemmarna i Sanda, familjen Nyström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *