Slite.

Den 26 april.
Fastighetstaxeringen.
Enligt nu föreliggande taxeringslängder ha taxeringsvärdena för jordbruksfastighet höjts från 795,500 kr. till 821,700 kr. och för annan fastighet från 6,357,600 kr. till 6,805,300 kr. Sammanlagt föreligger sålunda en höjning med 473,900 kr., utgörande c:a 6,6 procent av senaste taxeringsvärde. I ovanstående belopp ingå jordbruksvärde med 620,000 kr., skogsvärde med 195,500 kr., tomt- och industrivärde 6,200 kr., markvärde 572,700 kr., byggnadsvärde 6,158,700 kr. och parkvärde 10,000 kr.
Antalet skattekronor ha till följd härav ökats från 3,570,28 nästföregående år till 3,793: 95 eller med 223: 67 skattekronor.
Värdet av fastigheter tillhöriga kommunen m. fl., för vilka fastighetsskatt icke betalas, har ökat från 385,700 till 427,600 kr.
Sammanlagda arealen å samtliga i nämnda taxeringslängder upptagna fastigheter uppgår till 5071,14 har.

Om köksträdgårdens växter
talade i går kväll å kommunala mellanskolan trädgårdskonsulenten E. Nilsson, Visby, inför en skara åhörare, som med spänt intresse följde det för denna årstid synnerligen aktuella ämnet.
Det var en hel del man fick veta under det lärorika föredraget, som belönades med en varm applåd. Och den som önskar veta ännu något mera nu eller framdeles, har bara att ringa konsulenten, så fås ytterligare besked!

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *