SLITE.

Jordfästning.
Stoftet efter f. tullvakten Frans Nordin fördes i går till den sista vilan.
Samling skedde på pensionat Lundberg, varifrån färden ställdes till Othems kyrka, som var vackert smyckad med blommor och levande ljus, varjämte en rik skörd av kransar var upplagd kring altarrunden.
Under tonerna av Aases död av Grieg fördes kistan av sex uniformerade kamrater in i kyrkan, varefter kyrkoherde Söderberg förrättade jordfästningen och utförde begravningsmässan. Efter den högtidliga akten, som omslöts av psalmerna 580 och 572: 4, nedlades kransar vid båren av bl. a. tullmästare G. AM-berg, som i ett anförande berörde den bortgångnes livsgärning av plikttrohet. Därefter spelade kantor Hanson på fiol till ackompagnemang på orgel av kyrkoherden ”Träumerei” av Schumann, varefter kistan under tonerna av Chopins sorgmarsch fördes ut ur kyrkan och sänktes i familjegraven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *