Skytte

Statsprisskjutning
hade Anga skytteförening anordnat på skjutbanan i söndags. Under idealiska väderleksförhållanden samlades föreningens skyttar för att klassvis tävla om de uppsatta prisen.
Intresset för dagens tävling, liksom för den nu avslutade skolskjutningen, kan noteras som mycket bra.
Tävlingen pågick så gott som hela dagen, resultatet framgår av följande:
Klass III: 1) A. Levin 68 poäng, 2) G. Wahlqvist 62.
Klass II: 1) H. Johansson 77, 2) A. Pettersson.
Klass I: 1) K. E. Österdahl 70, 2) E. Gustafsson.
.Rekryt: 1) L. E. Pettersson 59, 2) 0. Broberg 53.
Övningsklassen med luftgevär: 1) A. Bendelin, 91 poäng, 2) J. Karlsson 90. Övriga pristagare voro i sammanlagt alla klasser 13 st.
Prisutdelningen försiggick senare på kvällen i en lokal, som av en intresserad ”gammal”-skytt ställts till föreningens förfogande för tillfället.
Vid samma tillfälle utdelades även Svenska Metallverkens hederspris, som av föreningen uppsatts att tillfalla bäste man under årets skjutningar, tävlingar och avståndsbedömning. Hederspriset, en bordsflagga, erövrades av ordf. A. Levin. Samme man blev även ägare för alltid av föreningens treåriga vandringspris i precisionsskjutning, en vacker och gedigen tennpokal.
Efter prisutdelningen talade ordf. några manande ord till de samlade skyttarna samt utbringade ett fyrfaldigt leve för fosterlandet.
Under tiden hade föreningens gemytliga ”lottor” dukat ett inbjudande kaffebord, en förtäring som de närvarande ej voro storbjudna att konsumera.
Med omväxlande förströelser fortsatte sedan samkvämet till midnatt.

Tävlingar i Hogrän.
Söndagen den 11 september var stats-prisskjutning anordnad inom Hogräns skytteförening. Tävlingen, som leddes av hr Hjalmar Eriksson, Mästerby, gynnades av ett bra väder med vindstilla och måttlig solbelysning. Samma dag tävlades om ett av Norma projektilfabrik uppsatt vandringspris. T söndags var enskild insatsskjutning anordnad av föreningen. Även här var vädret det bästa.
Prislistan för den förstnämnda tävlingen fick följande utseende:
Klass IV: 1) Valter Sjögren, Mästerby, 2) Gunnar Pettersson, Hogrän, 3) Viktor Larsson, d:o.
Klass III: 1) Verner Heidenberg, Vall, 2) K. B. Löfqvist, Mästerby, 3) Qustaf Pettersson, Vall, 4) N. Pettersson, Hogrän, 5) H. Pettersson, Mästerby.
Klass II: 1) Knut Ekeroth, Hogrän, 2) F. Pettersson, d:o, 3) Hj. Eriksson, Mästerby, 4) Nils Johansson, Vall, 5) Lennart Pettersson, Hogrän, 6) Sven Pettersson, Mästerby, 7) Erik Pettersson, Vall, 8) Gösta Holm, Hogrän.
Klass I: 1) Charles Pettersson, Hogrän, 2) E. Värnström, Mästerby, 3) Ivan Persson, Hogrän, 4) Per Pettersson, d:o, 5) Karl-Olof Dahlström, Vall, 6) Fredrik Hemberg, Hogrän.
Rekrytklassen: 1) Bertil Olsson, Vall.
Prislistan vid tävling om Normapokalen fick följande utseende:
1) Gunnar Pettersson, Hogrän, 10,74, 2) Nils Johansson, Vall, 10,68, 3) Ivan Persson, Hogrän, 10,67, 4) Charles Pettersson, 10,60, 5) Hjalmar Eriksson, Mästerby, 10,52, 6) Erik Pettersson, Vall, 9,69, 7) Bertil Olsson, d:o, 9,66, 8) Gustaf Pettersson, d:o, 9,64, 9) Verner Heidenberg, d:o, 9,55, 10) Per Pettersson, Hogrän, 9,54.
Extra insatsskjutning på 400 in.: 1)
Viktor Larsson, Hogrän, 2) Knut Ekeroth, d:o, 3) Nils Johansson, Vall, 4) Erik Pettersson, d:o, 5) Nils Pettersson, Hogrän, 6) Per Pettersson, d:o.
Till tävlingen den 11 hade Svenska metallverken uppsatt tvenne hederspris, ett för skyttar tillhörande IV och III klasserna och ett för II och I klasserna. Det förstnämnda tillföll Verner Heiden-berg, Vall, och det andra Charles Pettersson, Hogrän.
V. H.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *