Skolväsendet i Norrlanda.

Domkapitlet har i skrivelse till k. m:t avstyrkt bifall till hemmansägaren Gustaf Nikolaussons besvär över domkapitlets utslag i fråga om skolväsendets ordnande i Norrlanda församling. Till stöd härför åberopar domkapitlet innehållet i det överklagade utslaget och vidare torde kunna åberopas k. m:ts utslag angående skolväsendets ordnande i Örsjö distrikt.
Yttranden i målet ha inhämtats från skolrådet i Norrlanda, församlingens icke klagande medlemmar samt folkskolinspektören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *