Sjuttioåring.

Fru Julia Hultgren.

På söndagen den 31 juli fyller en av stadens. mest kända. och framgångsrikaste affärsidkerskor fru Julia Hultgren sjuttio år. Hon är född i Visby och kom i unga år till fastlandet där hon blev ett par decennier. Hon hade sedan sin varelse dels i Visby, dels i Hemse. När maken skräddaremästare Hultgren 1917 avled fortsatte hon hans rörelse. Hr Hultgren var en av de första här i Visby som införde konfektionskläder och denna gren av rörelsen fortsatte oeh utvecklade fru Hultgren under årens lopp till att omfatta såväl herr- som damkläder. Verksamheten, som med åren fått allt större omfåttning, har bedrivits dels i huvudaffären vid Adelsgatan, dels i filialen vid Hästgatan. Genom innehavarinnans duglighet, affärsbegåvning och vinnande sätt har affären nu bringats fram till en av de främsta i sitt slag på Gotland.
När fru Hultgren nu passerar den sjunde tiomilsstolpen i sitt verksamma liv, kan hon se tillbaka på ett gott och framgångsrikt arbete, under vilket hon också vunnit kundernas förtroende och leverantörernas tillit. Genom redbarhet och ett vinnande sätt har fru Hultgren både inom och utom affären vunnit många vänner. Vi tillåta oss instämma i de hjärtliga lyckönskningar, som på söndagen komma att ingå till nestorn bland Gotlands manufakturhandlare, då hon nu med obrutna kropps- och själskrafter passerar de sjuttio.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *