Sjuttio år

fyller onsdagen den 30 nov. hemmansägaren Anders Theodor Mattsson, St. Allmungs i Havdhem.
Jubilaren, som är äg. av St. Allmungs sedan 1897, vilken gård varit i släktens ägo sedan början av 1800-talet, har nedlagt ett mycket förtjänstfullt arbete i Havdhems sparbank, vars kassör han varit alltsedan banken startades år 1905, och är för övrigt den ende kvarvarande av dem, som voro med i banken på den tiden. Överförmyndare i Havd-hem är han sedan 1908 samt ledamot av skolrådet. Under en period var han ordförande i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Han är medlem av baptistförsamlingen på platsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *