Sjuttio år.

Kontraktsprosten G. Reuser.

I sitt åttonde decennium ingår onsdagen den 9 nov. kontraktsprosten i medelkontraktet Gustaf Reuser. Han är nämligen född i Ardre 1868 som son till sedermera prosten C. F. Reuser i Stenkyrka.
Efter studier i Visby blev Gustaf Reuser student 1886 i Uppsala, där han avlade teol. fil.-examen 1892. Efter att åren 1896-1900 ha tjänstgjort vid Augustanasynodens immigrantmission i New York, studerade han i Lund och avlade där teoretisk teol. examen 1902. Han prästvigdes följande år i Visby, inom vilket stift Gustaf Reuser också kom att utföra sin gärning. Han var sålunda bl. a. t. f. kyrkoherde i Endre 1911, i Martebo 1918 och i Hörsne 1920. Året därpå valdes han till kyrkoherde i Dalhems, Ganthems, Halla, Hörsne och Bara församlingars pastorat samt utnämndes år 1931 till kontraktsprost i medelkontraktet.
Årens antal synes ännu icke på långt när vilja sätta några spår hos den vördnadsvärde och vitale sjuttioåringen, som med obrutna krafter står mitt uppe i sin gärning. Som prästerligt ombud för Visby stift deltog han i 1936 års kyrkomöte och befinner sig för närvarande i samma funktion i Stockholm för att deltaga i nu pågående kyrkomöte därstädes.
Det kan dessutom tilläggas, att prosten Reuser är stiftsombud för A. S. P. samt fullmäktig för Visby stift i prästerskapets änke- och pupillkassa. Vid prästmötet i Visby 1934 var han som bekant orator. Utom det kyrkliga arbetet har han tagits i anspråk för en hel del kommunala uppdrag. Under en följd av år har han sålunda bl. a. varit ledamot av prövningsnämnden och ordförande i fastighetstaxeringsnämnden.
Säkert kommer jubilaren att på bemärkelsedagen få mottaga många bevis på uppskattning och vördnad såväl från kolleger som församlingsbor och andra, vilka lärt sig högt värdera den goda människan och rakryggade prästmannen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *