Sextio år

fyller på onsdag den 28 d:s lärarinnan vid skolan på Södervärn fröken Lydia Lustig. Hon avlade lärarinneexamen 1896 och har verkat i Visby småskola vid Södervärn sedan 1909 samt nedlagt ett gott och gediget arbete där ute. Hon avgår nu med pension 1 jan.
— Sextio år fyller den 28 dennes förra barnmorskan i Eskelhem och Tofta fru Alida Göransson.
Hon har tjänstgjort i distriktet i icke mindre än 32 år, tills hon vid senaste årsskiftet avgick från sin befattning. Hennes arbete har karakteriserats av en aldrig svikande trohet och pliktuppfyllelse, och genom sitt glada och tillgängliga väsen har hon gjort sig allmänt omtyckt i de socknar, dit hon haft sin verksamhet förlagd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *