Sedan Johannes Efraim Jacobsson

hos magistraten i Visby anhållit om tillstånd att inom Visby stad idka yrkesmässig automobiltrafik samt att i denna trafik få använda en personautomobil, har magistraten härmed velat -bereda trafikföretag, som beröras av det sökta tillståndet, så ock andra, som ärendet kan angå tillfälle att före den 10 innevarande maj till magistraten inkomma med skriftligt yttrande.
Visby den 2 maj 1938.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *