Scharlakansteberns härjningar.

Ett dödsfall bland militären.
Förkylningsfallen bland de värnpliktiga på Visborgs slätt ha. ytterligare minskats, medan däremot i går ytterligare två fall av scharlakansfeber överfördes till epidemisjukhuset. Inalles ha sålunda hittills inträffat 14 fall av sjukdomen bland militären på slätten. Totalantalet sjukskrivna, alltså inklusive dem som vårdas å epidemisjukhuset, äro emellertid i dag 102 mot 130 i början av veckan. Bland de sjuka på garnisonssjukhuset förefinnas några fall av lunginflammation, varav ett par av allvarlig art.
Scharlakansfeberepidemien skördade i går ett offer bland de insjuknade militärerna, i det att värnpliktige Gustaf Adolf Wilhelm Svensson från Stava avlidit på epidemisjukhuset i komplikationer av sjukdomen. Han var född 26 aug. 1917 i Barlingbo.

Även A. 7 isolerat.
Även artillerikåres har nu måst isoleras sedan ett fall av scharlakansfeber inträffat där på lördagen och ytterligare ett fall i dag överförts till epidemisjukhuset för observation. Med anledning därav har till allmänhetens skyddande utfärdats permissionsförbud för personalen, samtidigt som allmänheten uppmanas att hålla sig borta från kasärnområdet. Även på A 7 har man en del förkylningsfall och idag voro, sammanlagt med de till epidemisjukhuset överförda, 30 man sjukskrivna på kåren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *