Rymlingarna från I 18

rannsakades igår vid krigsrätt på Visborgs slätt. Ordförande var frigsdomaren borgmästare Löwenere och som militära ledamöter hade förordnats kapten Antonsson och fanjunkare Hjorter. De anklagade, volontären Kjell Åke Hörnkvist och värnpliktige Stig August Grankvist, förklarades saker till rymningen, Den förstnämnde förvisades för fortsatt rannsakning rörande förfalskning, bilstölder etc. till närmast Södertörns domsagas häradsrätt. Målet mot Grankvist däremot förklarades vilande medan svarandens sinnesbeskaftenhet blir föremål för undersökning!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *