Rättegångssaker.

Husbehovsvirke får inte säljas.
Svea hovrätt har fastställt Gotlands norra domsagas beslut att döma hemmansägaren Jacob Stenström, Stenstugu, till 30 dagsböter å 5 kronor för att han bortfört och sålt virke, som med skogsvårdsstyrelsens medgivande uttagits på hans hemman till husbehovsbruk.

Frånöaffären.
Fabriksarbetaren Torsten Thorin, som i samband med den stora mordbrandsaffären i Frånö dömts till straffarbete i två år, har nu av Svea hovrätt försatts på fri fot. Thorin hade av häradsrätten fällts. till ansvar för anstiftande av mordbrand i sin fastighet i Frånö.

Dömd för illojal konkurrens.
Direktör B. Gylling i AB Gylling & Co. dömdes på onsdagen av rådhusrätten i Stockholm för illojal konkurrens till 30 dagsböter å 45 kr. Dessutom förpliktades han utge skadestånd med 5,000 kr. till Aga-Baltic, Svenska Radio AB, Stern & Stern och Elektriska industri AB, vilka gjorde polisanmälan med anledning av en broschyr, vars innehåll syntes dem överskrida de gränser, som äro stadgade för lojal och tilllåten reklam. Denna reklambroschyr hade utgått i åtminstone 150,000 exemplar. Rätten ansåg direktör Gyllings förfarande stå i strid mot god affärssed. och han förpliktades även ersätta motpartens rättegångskostnader med 700 kr. Direktör Gylling ämnar emellertid överklaga utslaget i hovrätten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *