Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
För stöld

av en bågsåg och ett par yxor i Buttle samt för innehav av gevär utan tillstånd dömdes en person till 95 dagsböter å kr. 1: 50. Ett tidigare ådömt villkorligt straff för stöld på 6 mån, fängelse skall svar. dessutom nu avtjäna.

För olaga gårdfarihandel
med rakblad ådömdes en person 25 dagsböter å 2 kr.

En bråkstake,
som bl. a. bråkat på tåget bötade 25 kr. för fylleri och 40 kr. för förargelseväckande beteende.

Målet ogillades.
En person var instämd för olaga strömmingshandel. Emellertid hade det nu framkommit att svar, tillhört ett båtlag och att det var för detta han sålt strömmingen. Då detta dr tillåtet ogillade rätten åkl:s talan.

För att icke ha anmält hund
till beskattning bötade en person 10 kr. varjämte han skall utge dubbel hundskatt för åren 1936 och 1937.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *