Provpredikningarna för de nya tjänsterna i Rone och Hejde pastorat.

De på förslag till kyrkoherdetjänsten i Hejde pastorat uppsatta prästmännen, nämligen komministern W. E. Amér, domkyrkoadjunkten Folke Thuresson och kyrkoadjunkten Hilding Jacobsson ha fått följande dagar bestämda för provpredikan i pastoratets kyrkor: Amér den 24 juli, Thuresson den 31 juli och Jacobsson den 7 augusti. Gudstjänsterna börja i Hejde kyrka kl. 10 och i Väte kyrka kl. 1 vid dessa tillfällen.
Till valförrättare har förordnats kontraktsprosten Gustaf Reuser och till suppleant har utsetts kyrkoherde Gustaf Sjöberg.
— Frågodagsförrättning och val skola ske i Hejde kyrka.
— De till komministertjänsten i Rone pastorat föreslagna äro som bekant pastorsadjunkten Gustaf Envall samt vice ’pastorerna Åke Hultmark och Folke Hallén.
Provpredikningen äger rum i Rone och Alva kyrkor, dit gudstjänster sammanlysas med de övriga församlingarna.
Den 24 juli hålles provpredikan i nämnda kyrkor av Enwall, den 31 juli av Hultmark och den 7 aug. av Hallén.
Till valförrättare har förordnats kyrkoherden O. Havrén och till dennes suppleant kyrkoherden R. Johansson. Frågodagsförrättning och val äga rum i Rone kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *